THÔNG BÁO: Lịch cắt điện tỉnh Hà Nam ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019

    Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam thông báo cắt điện để sửa chữa ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019

    1. Thành phố Phủ Lý

    2. Huyện Kim Bảng

    create

    PV (pchanam.npc.com.vn) / Tin nhanh Online