THÔNG BÁO: Lịch cắt điện tỉnh Hà Nam ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019