THÔNG BÁO: Tiếp tục c.ắt điện trên toàn bộ các huyện tại Nam Định từ ngày từ 24/4 đến 30/4

  Lịch c.ắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 24/4 đến ngày 30/4.


  Lịch cắt điện ở Nam Định từ 24/4 đến 30/4

  Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, từ ngày 24-30/4, thời tiết tại Nam Định vẫn tiếp tục những ngày nắng nóng.

  Dưới đây là lịch cắt điện chi tiết của thành phố Nam Định và các huyện ngày 24-30/4 giúp các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất...

  Công ty Điện lực Nam Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nam Định) từ ngày 24/4 đến ngày 30/4 như sau:


  Lịch cắt điện ở TP Nam Định từ 24/4 đến 30/4


  Lịch cắt điện ở Nam Trực từ 24/4 đến 30/4


  Lịch cắt điện ở Giao Thủy từ 24/4 đến 30/4


  Lịch cắt điện ở Trực Ninh từ 24/4 đến 30/4


  Lịch cắt điện ở Ý Yên từ 24/4 đến 30/4


  Lịch cắt điện ở Hải Hậu từ 24/4 đến 30/4


  Lịch cắt điện ở Nghĩa Hưng từ 24/4 đến 30/4.