Ninh Bình tổng rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên

   Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thành phố Tổng rà soát, thống kê hiện trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện có trên địa bàn.

  Đồng thời, yêu cầu tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu theo từng môn học, cấp học tính đến 31/7/2018.

  Ảnh minh họa/internet

  Ảnh minh họa/internet

  Việc này nhằm để có số liệu báo cáo Tỉnh ủy, phục vụ kịp thời cho công tác chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

  Kết quả rà soát, thống kê gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 08/8/2018 đồng thời gửi bản mềm qua email: [email protected] để tổng hợp.

  create

  Lập Phương / giaoducthoidai.vn