Cà Mau: Sẽ tinh giản biên chế 350 công chức trong 6 tháng đầu năm 2019

  Ngày 21/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2019, với 350 công chức viên chức.

  Theo đó, đợt tinh giản sẽ diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 30/06/2019. Trong tổng số 350 trường hợp công chức, nhân viên nằm trong diện tinh giản đợt I-2019 có 250 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 100 trường hợp còn lại nằm trong chính sách thôi việc. Trong đó, các cơ quan Đảng, đoàn thể tinh giản 9 người (4 người về hưu trước tuổi và 5 người thôi việc ngay), các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tinh giản 15 người (11 người về hưu trước tuổi, 4 người thôi việc ngay). Các đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản 321 người (233 về hưu trước tuổi, 88 người thôi việc ngay). Còn cán bộ, công chức cấp xã tinh giản 4 người (về hưu trước tuổi, 3 người thôi việc ngay) và các tổ chức Hội tinh giản 1 người về hưu trước tuổi.

  Tỉnh Cà Mau sẽ tinh giản biên chế 350 công chức trong 6 tháng đầu năm 2019.

  Tỉnh Cà Mau sẽ tinh giản biên chế 350 công chức trong 6 tháng đầu năm 2019.

  UBND Tỉnh Cà Mau cũng dự kiến chi hơn 32 tỉ đồng để thực hiện việc chi trả cho các trường hợp bị tinh giản biên chế đợt I này. Trong đó, số tiền dành trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi hơn 16,5 tỷ đồng; trợ cấp do có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội hơn 7,3 tỷ đồng; trợ cấp do có hơn 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội hơn 8,3 tỷ đồng.

  Về việc này UBND Tỉnh Cà Mau sẽ chủ trì giám sát và phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kiểm tra đối tượng tinh giản biên chế, và việc tính toán chế độ chính sách, kinh phí thực hiện cho việc tinh giản đợt một, năm 2019 theo đúng quy định.

  create

  XUÂN TRƯỜNG - LÂM ANH / baodansinh.vn